ข่าวทั่วไป

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ประธานจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินสี่แผนดิน (แนบ ทิชินพงษ์) เข้าพบเพื่อกราบขอบพระคุณและมอบของที่ระลึกแด่ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรีวันนี้ (15 กันยายน 2258 เวลา 09.30 น. ) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินสี่แผนดิน (แนบ ทิชินพงษ์) ได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เข้าพบ ณ ทำเนียบองคมนตรี เพื่อกราบขอบพระคุณและมอบของที่ระลึกแด่ท่านองคมนตรี ในโอกาสที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปินสี่แผ่นดิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

TOP