ข่าวทั่วไป

กรมการกงสุลให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา)

ด้วยกรมการกงสุลจะจัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการรับ คำร้องทำหนังสือเดินทาง (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการและหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ให้แก่ประชาชนในเดือนกันยายน 2558 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยให้บริการ 5 วัน ในระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2558 เวลา 08.00 -16.30 ณ โรงละครองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช)

*** ทั้งนี้สามารถดูเอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามเอกสารแนบ***

เอกสารแนบ

TOP