แพทย์ มวล.จับมือ MedResNet จัดอบรม Good Clinical Practice