ข่าวทั่วไป

ดนตรีในสวน “Pride of Walailak”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานน้ำพุ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

การแสดงดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสุนทรียแห่งเสียงดนตรีเนื่องในโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล (WMC) วงดนตรีโดยศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดนตรี WU Ensemble

ภาพกิจกรรม


TOP