ข่าวเด่น

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ชี้แจงการมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ อธิการบดีบอกกล่าว ประเด็น "ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ชี้แจงการมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์"
TOP