ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม“ศูนย์หนังสือฯ iPad แจกใหญ่ แจกจริงกับของรางวัลสุดโดน” เมื่อช้อปที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์