ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม“ศูนย์หนังสือฯ iPad แจกใหญ่ แจกจริงกับของรางวัลสุดโดน” เมื่อช้อปที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ตามที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรม “ศูนย์หนังสือฯ iPad แจกใหญ่ แจกจริงกับของรางวัลสุดโดน” เมื่อช้อปที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 นั้น และในวันที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์หนังสือฯ ได้มีการจับรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีชิ้นส่วนของใบเสร็จรับเงินที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าว มากกว่า 3,500 ใบ และในวันนั้นศูนย์หนังสือฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการจับรางวัล iPad Air และ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ให้เกียรติ จับรางวัล iPad Mini รวมถึงตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษา ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานและร่วมจับรางวัลอื่นๆ ให้กับผู้โชดี อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.wu.ac.th ติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3650 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2558 นี้

สนับสนุนโดย VOA Thai www.voathai.com และ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/WUBOOKCENTER

TOP