ข่าวทั่วไป

กิจกรรมโครงการปันหนังสือเพื่อน้อง ครั้งที่ 2
เนื่องด้วย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 เพื่อขอรับบริจาคหนังสือ และหาเงินสมทบทุน ในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนชุมชนใหม่ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยมียอดบริจาคหนังสือและเงินสดจากผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมทั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 

1.ยอดบริจาคเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 11,111.00 บาท 
2. ยอดบริจาคหนังสือ จำนวน 10 ลัง 

โดยในวันที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมมอบหนังสือและเงินบริจาค ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษกการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานมอบหนังสือและเงินบริจาค และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมปันหนังสือเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 อีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP