ม.วลัยลักษณ์จัดแถลงข่าว "ศาลมีคำสั่งยกฟ้องกรณีการบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โดยมิชอบ"