ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดแถลงข่าว "ศาลมีคำสั่งยกฟ้องกรณีการบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โดยมิชอบ"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดแถลงข่าวกรณีศาลมีคำสั่งตัดสินยกฟ้องคดีที่ กิจการร่วมค้าพีวีที ฟ้องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โดยมิชอบ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้แถลง

TOP