ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา