ข่าวทั่วไป

ชาววลัยลักษณ์ ร่วมพบปะสังสรรค์รวมใจชาว มวล. ปี 58เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างสัมพันธ์ เสริมสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย

โดยดร.สุเมธ แย้มนุ่น ได้ปั่นนำขบวนจักรยาน จากจุดเริ่มต้นที่ อาคารบริหาร ผ่านวงเวียน ผ่านอาคารไทยบุรี อาคารสำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคารนวัตกรรมฯ ผ่านส่วนอาคารสถานที่ อาคารหัวตะพาน สี่แยกสโมสร เข้าไปในอุทยานพฤกษศาสตร์ บ้านพักรับรองริมน้ำ ผ่านศูนย์กีฬาฯ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

และจุดสุดท้ายที่บ้านพักอธิการบดี รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร จากนั้นได้ร่วมงาน "พบปะสังสรรค์รวมใจชาว มวล. ปี 58 " ซึ่งสโมสรวลัยลักษณ์ และส่วนอาคารสถานที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยได้ร่วมรับประทานอาหารภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมทั้งมอบเข็มกลัดวงกลมข้อความ "WU all Stronger Together" ให้ทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นสื่อสัญลักษณ์เพื่อสร้างสัมพันธ์และเสริมสร้างพลังใจที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในองค์กรแห่งนี้

 

ประมวลภาพ


TOP