ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบงานวิจัยพัฒนาปืนยางฯให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

ผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมส่งมอบโครงการวิจัยปืนยางสำหรับช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดยนักวิจัยสามารถผลิตปืนยางที่มีลักษณะแข็งแต่ยืดหยุ่น น้ำหนักคล้ายปืนจริง พร้อมช่วยลดต้นทุนได้กว่า 90 % ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยดร.ประชิด สระโมลี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว ร่วมกันส่งมอบ โครงการวิจัยปืนยางสำหรับช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 โดยมี พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 พร้อมด้วยตำรวจจากศูนย์ดังกล่าวร่วมรับมอบ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ประชิด สระโมลี หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงงานวิจัยในครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการในการใช้ปืนพกสำหรับฝึกภาคปฏิบัตินักเรียนตำรวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการฝึกและปืนที่ทำการฝึกอยู่ทำมาจากไม้ เรซิน อีกทั้งยังต้องนำเข้าปืนพกจำลองจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง และไม่สามารถที่จะทำให้นักเรียนตำรวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้ ตนพร้อมด้วยทีมวิจัย จึงได้ร่วมกันทำโครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาปืนยางสำหรับใช้ช่วยฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยทำการพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ ศึกษาค่าความหนาแน่น ความแข็งแรงและความทนทาน เพื่อให้ได้ปืนยางที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการฝึกนักเรียนตำรวจ อ้างอิงกับปืนพก Glock 19 พร้อมสั่งทำแบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปปืนยาง ผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้ได้ปืนยาง ที่มีขนาดใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริงที่ใช้ในราชการตำรวจ โดยปืนยางที่ผลิตได้มีขนาดน้ำหนัก 400 กรัมต่อกระบอก มีลักษณะแข็งแรงแต่ยืดหยุ่น ตกไม่แตก มีรูปร่างลักษณะภายนอก และน้ำหนักคล้ายปืนจริงมาก ตลอดจนต้นทุนรวมเพียง 300 บาท/กระบอก จากราคาในท้องตลาดประมาณ 2,800 บาท/กระบอก “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำการส่งมอบปืนยางให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จำนวน 300 กระบอก ซึ่งผลจากการนำปืนยางจากวิจัยชิ้นดังกล่าวไปใช้จริง พบว่า ผลการฝึกของนักเรียนตำรวจอยู่ในระดับดีมาก ผู้รับการฝึกและครูฝึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผลการวิจัยชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติคือยางพารา ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย และจะมีการขยายระดับการผลิตปืนพกยางเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยฝึกสำหรับสถานศึกษาอื่นๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปในอนาคตด้วย” ดร.ประชิด กล่าว ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP