ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559