ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยจัดอบรม Precision Farming ที่กัมพูชา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้จัดอบรมการนำเซนเซอร์วัดสภาพอากาศและวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำฟาร์มแบบ Precision Farming เพื่อการเตรียมความพร้อมทางด้าน Food security ในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate Change) .ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาจำนวน 10 คน ที่จังหวัดกัมปงชะนัง ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558

TOP