ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชและตรังตรวจสอบกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์