ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชและตรังตรวจสอบกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ตรวจสอบคุณสมบัติของกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558

TOP