ข่าวการศึกษา

นักศึกษาร่วมขบวนแห่หมรับประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษานำนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมขบวนแห่หมรับประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมในขบวนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 สถาบัน จากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ประเภทขบวนหมรับ กลุ่มทั่วไป และรางวัลชมเชย ประเภทหมรับ กลุ่มทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประมวลภาพ

TOP