ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มูลนิธิแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงานวิจัย ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิแพทย์แผนไทย นำโดย นายวรโชติ ภิรมย์รัตน์ และคณะแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรม ครูภูมิปัญญาชาวบ้านและหมอพื้นบ้าน เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในด้านการผลิตยาและเครื่องสำอาง และการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง นักวิจัยในหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง และนักวิจัยจากหน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย แก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานวิจัยในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP