ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล หัวข้อ "Empowering Citizens to Fight Corruption"


 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย หัวข้อ Empowering Citizens to Fight Corruption โดย Mr.Peter Ainsworth อัยการอาวุโสประจำกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดีทุจริตของนักการเมืองและการดำรงธรรมาภิบาลในการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับฟังการบรรยาย

Mr. Peter Ainsworth ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในเรื่องของธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต กรณีการรับสินบนของนักการเมืองสหรัฐ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสืบสวนหาหลักฐานเอาผิด และผลที่นักการเมืองคอร์รับขั่นได้รับ กรณีที่พูดถึงมีสองกรณีคือ กรณีนักการเมืองรัฐ Virginia "Robert McDonnell" รับเงินจากองค์กรธุรกิจเพื่อประโยชน์ของตนเอง กรณีนี้มีพ่อครัวในที่ทำการของรัฐเป็นผู้เปิดเผยข้อมูล อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีนักการเมืองรัฐ Mississippi "Dicky Scruggs" พยายามติดสินบนผู้พิพากษาเพื่อให้ตัดสินคดีเอื้อประโยชน์ให้ กรณีนี้ผู้พิพากษาได้แจ้งให้ FBI ดำเนินการหาหลักฐานจนสามารถเอาผิดกับนักการเมืองคนนั้นได้

สิ่งที่ Mr. Peter Ainsworth เน้นในการบรรยาย คือ นอกเหนือจากกระบวนการภาครัฐที่มีอยู่แล้วเพื่อจัดการกับผู้กระทำผิด ประชาชนคนตัวเล็ก ๆอย่างพวกเราก็สามารถล้มล้างการทุจริตได้ ถ้าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการให้ข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อช่วยให้กระบวนการของรัฐได้ทำต่อไป

การบรรยายในครั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทย ทำให้ผู้เข้าฟังสามารถถามตอบกันได้โดยไม่มีอุปสรรคทาง
ด้านภาษา ขณะเดียวกัน นักศึกษาให้ความสนใจกับปัญหาระดับชาติในลักษณะนี้และกล้าถามในสิ่งที่สงสัย ที่สำคัญประเด็นที่นักศึกษาถามก็น่าสนใจมาก

โอกาสนี้ขอขอบคุณ Mr. Peter Ainsworth และคณะจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://das.wu.ac.th

TOP