ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-13.45 น. ทางช่อง 9 อสมท. โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นผู้ร่วมรายการ

TOP