เยาวชนโรตารีภาค 3330 กว่า 450 คน ร่วมค่ายRYLA ที่ม.วลัยลักษณ์