เยี่ยมคารวะ ผอ.สปสช. เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital)