เยี่ยมคารวะ รก.ผอ.รพ.ตรัง และผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง