ม.วลัยลักษณ์ จับมือ UniMAP จัดค่าย IECCC 2015 เตรียมนักศึกษาสู่อาเซียน