ข่าวเด่น

หมอกควันอินโดฯที่ม.วลัยลักษณ์ เกินค่ามาตรฐาน เตือนนักศึกษาบุคลากร ประชาชน รักษาสุขภาพ

นักวิชาการม.วลัยลักษณ์ เผยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบมีค่าเกินมาตรฐาน แนะนำนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปดูแลรักษาสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย ว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10)และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ทำการตรวจวัดในอาคารที่มีลักษณะเปิดโล่งและห้องในอาคารที่เปิดหน้าต่างมีค่าเกินมาตรฐานทั้งหมด โดยเฉลี่ยประมาณของPM10 อยู่ที่ 0.170 mg/m3 (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.120 mg/m3) ค่าเฉลี่ยงของ PM2.5 0.07 mg/m3 (ค่ามาตรฐาน 0.05 mg/m3) โดยพบค่าสูงสุดวัดได้ที่อาคารศูนย์กีฬาในร่มของม.วลัยลักษณ์อยู่ที่ 0.202 mg/m3 ในขณะที่ห้องปรับอากาศที่มีการปิดหน้าต่างมีค่าฝุ่นละอองยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

ทั้งนี้จากค่าที่ทำการตรวจวัดเมื่อนำมาคำนวณเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index- AQI) พบว่า ค่าที่เกินมาตรฐานทั้งหมดนั้นอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ (AQI ช่วง 100-200) โดยมีค่า AQI สูงสุดเท่ากับ 168

สำหรับคำแนะนำเพื่อการป้องกันสุขภาพช่วงนี้ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ เด็กและผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นอย่างยิ่ง ส่วนบุคคลทั่วไปอาจเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นระยะเวลานาน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากเป็นไปได้ในการทำงานในอาคาร ควรปิดหน้าต่างเพื่อลดการแพร่กระจายเข้าของฝุ่น และหากจำเป็นต้องออกไปภายนอกอาคารควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาฝุ่นควันดังกล่าว

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพประกอบจากนายนันทวัฒน์ ฟองมณี ส่วนส่งเสริมวิชาการรายงานคุณภาพอากาศจากสถานการณ์หมอกควัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP