ข่าวเด่น

เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

เชิญชมเทปรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ช่อง 9 อสมท.


http://walailakchannel.wu.ac.th/

TOP