ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านบัญชี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านบัญชี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมโนราบุรี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำความรู้ทางด้านบัญชีไปพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ ว่า ทางสาขาวิชาฯ ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงาน เช่น  โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (In-Country) ณ ประเทศมาเลเซีย และ โครงการ Work-Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งทั้งสองโครงการจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา การใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนการปรับบุคลิกภาพก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(Cooperative Education) ในปีการศึกษาถัดไป

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้กล่าวถึง สหกิจศึกษาของสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งนับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยมีการกำหนดในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3 ครั้ง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยให้ความสำคัญกับสหกิจศึกษาในรูปแบบ Area Base Community (ACB) Engagement กล่าวคือ เป็นรูปแบบสหกิจศึกษาที่เน้นสร้างพันธกิจสัมพันธ์ โดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งทางสาขาวิชาการบัญชีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานประกอบการด้านบัญชี อ.เกาะสมุย ทั้งศักยภาพด้านวิชาชีพและความร่วมมือที่ได้รับเป็นอย่างดี อันเห็นได้จากในปีนี้มีจำนวนสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นจำนวนมากที่สุดถึง 26 สถานประกอบการ  และเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืน สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ จึงได้มีการจัดกิจกรรม“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านบัญชี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี” ในครั้งนี้

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯมีจำนวน 26 สถานประกอบการ ได้แก่ 1) โรงแรมเลอ เมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา 2) โรงแรมบานบุรี รีสอร์ท 3) โรงแรมคอนราด เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา 4) โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด 5) โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา 6) โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอน์ สปา 7) โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เกาะสมุย 8) โรงแรมอิมพิเรียลโบ๊ทเฮ้าส์ บีช รีสอร์ท 9) เดอะซิกส์เซนเซส ไฮด์อะเวย์ สมุย 10) โรงแรมอนันตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา 11) บริษัท พีช รีสอร์ท จำกัด 12) โรงแรมโนราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 13) โรงแรมกานดาบุรี รีสอร์ทแอนด์ สปา 14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 15) โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 16) สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท 17) โรงแรมแฟร์เฮ้าส์วิลล่าห์ แอนด์สปา 18) โรงแรมดับเบิ้ลยู รีทรีท เกาะสมุย 19) โรงแรมมิโมซ่า รีสอร์ท 20) บริษัท ส.สมุย ธุรกิจ 21) โรงแรมเมืองสมุยสปา รีสอร์ท 22) โรงแรมเดอะไลท์บรารี่ 23) โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า สมุย 24) โรงแรมบันยันทรี เกาะสมุย 25) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท 26) โรงแรมมานะไทย  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณาจารย์ บุคลากร จากสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 10 คน ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้รับทราบถึงความคาดหวังในคุณลักษณะของนักศึกษาที่ทางผู้ประกอบการต้องการ ทัศนคติในการทำงาน ความประทับใจที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่มาสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และข้อเสนอแนะจากการเสวนาที่จะพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชาการบัญชีในครั้งถัดไป กิจกรรมครั้งนี้จึงนับว่าประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=924

TOP