สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านบัญชี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี