ข่าวทั่วไป

เชิญกด LIKE เป็นแฟนเพจของ Walailak University Library

ด้วย Facebook "ศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์"(https://www.facebook.com/WalailakLibrary) ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้เพิ่มเป็นช่องทางการแจ้งข่าวสาร และบริการใหม่ๆ ผ่าน Social Media มีข้อจำกัดรับสมาชิกติดตามได้เพียง 5,000 คน ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถรับสมาชิกเพิ่มใหม่ได้อีกต่อไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงขอเชิญผู้สนใจติดตามข่าวสารและบริการใหม่ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ กด LIKE เป็นแฟนเพจของ Walailak University Library ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกติดตามอยู่แล้ว 800 กว่าท่าน และสามารถรองรับการติดตามข่าวสารขอผู้ใช้บริการได้โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิก อีกทั้งยังเข้าถึงได้ผ่าน Search Engine ได้ด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปเป็นสมาชิิกได้โดย กดไลค์แฟนเพจ Like Page "Walailak University Library" หรือ URL: https://www.facebook.com/walailakclm

นอกจากนี้ผู้สนใจติดตามข่าวสารเฉพาะด้านต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ เช่น สื่อภาพนิ่งและวิดีทัศน์ของงานผลิตสื่อวิดีทัศน์และภาพนิ่ง สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook "Photoandvideo Clm WU" https://www.facebook.com/PhotoandVDO.WU
งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายห้องสมุด สามารถติดตามได้จาก Facebook "หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" https://www.facebook.com/WUCLM และกิจกรรมข่าวสาร ศูนย์การเรียนรู้ ได้จาก Facebook "CLM Learning Center" https://www.facebook.com/CLM-Learnning-Center-164961838192316

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP