ข่าวทั่วไป

ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ผู้ที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/10Id2MxELFRX8bDXYB6Lp4Ea2XtnG45sjb3QKUvlQ1Sc/viewform หรือhttps://www.facebook.com/WMS.WMS

ทั้งนี้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ในวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.30 - 15.30 ณ ห้อง 113 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมะลิดา เอี่ยมชำนาญ (นักวิชาการ) โทร. 075-672227

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.SEC/

TOP