ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมงาน "ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11"เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ประธานเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือข่าย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11" เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประชุมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานในรูปแบบของการนำเสนอปากเปล่า และ แบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานของเครือข่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP