นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบริการวิชาการในงานทอดกฐินสามัคคี “รักบ้านเกิด” ณ วัดทอนหงส์