ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับ ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครังที่ 20 ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 คูหา D 4-5 อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ จึงขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและรับเอกสารและสื่อแนะนำมหาวิทยาลัยในกิจกรรม ตามวันดังกล่าว

TOP