มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20