รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา