ข่าวทั่วไป

ประกาศขายกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. (ผ่านการใช้งานแล้ว)

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ สีครีม ขนาด 60 x 60 ซม. (ผ่านการใช้งานแล้ว) ราคาแผ่นละ 25 บาท จำนวนประมาณ 300 แผ่น โดยดูได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20151111-142615-xobSd.doc

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 0 7567 3779

TOP