ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 7 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) คือ นางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้

1) นางสาวสุพัตรา พรหมฤทธิ์
2) นางสาวณิฎฐา เสนาพงศ์
3) นางสาวฤทัย นรินทร

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP