นศ. มทร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) เยี่ยมชมสวนสมุนไพร มวล.