ข่าวทั่วไป

นศ. มทร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) เยี่ยมชมสวนสมุนไพร มวล.

อาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) จำนวน 32 คน เยี่ยมชมสวนสมุนไพร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น.

TOP