ประกาศงดให้บริการสนาม หน่วยงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ