ข่าวทั่วไป

ประกาศงดให้บริการสนาม หน่วยงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ประกาศงดให้บริการสนาม หน่วยงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558 รวมถึงสนามกีฬาทุกสนามที่ให้บริการเนื่องจากหน่วยงานได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 5719 (น้องกาล)

TOP