ชโลทร ปะทะโม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557