มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ