ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ


เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ หนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงพื้นบ้าน ประเภท หนังตะลุง ซึ่งได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคชราด้วยวัย ๗๗ ปี ที่บ้านพัก ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

หนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นผู้ที่มีคุณูปการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเทศชาติท่านหนึ่ง โดยสร้างพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหนังตะลุงในหลายภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา จนกระทั่งในปี ๒๕๔๙ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ซึ่งได้ปฏิบัติตนในการธำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้มาตลอดชีวิต จนเป็นที่รู้จักในระดับสากล ผลงานการแกะหนังตะลุงของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ที่ท่านภูมิใจมากที่สุดเป็นงานที่ชนะการประกวดชิ้นแรก ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช งานดังกล่าวเป็นรูปช้างเอราวัณ หลังจากชนะการประกวดแล้ว ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่า “ขอบใจนะที่รักษาของเก่าไว้ให้ อย่าหวงวิชา” พร้อมกันนี้ หนังสุชาติ ทรัย์สิน ยังได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ประดิษฐ์และแกะหนังใหญ่เรื่องพระมหาชนกรวม ๔๕ ภาพ

ประมวลภาพ

TOP