คณะผู้บริหารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ พบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือและรับฟังข้อเสนอแนะการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่อง มวล.