ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือการจัดทำเครื่องอบปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องไมโครเวฟ กับ สวทช.