ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือการจัดทำเครื่องอบปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องไมโครเวฟ กับ สวทช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัย และคุณไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล และนักวิจัย รวม 7 คน ของหน่วยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะนักวิจัยจากหน่วยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน ได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไมโครเวฟสายพานสำหรับอบปาล์มน้ำมันโดยใช้ไมโครเวฟ เพื่อยับยั้งการสุกของปาล์มน้ำมัน โดยคุณสมบัติของปาล์มน้ำมันจะมีความชื้นสูง ทำให้ขาดประสิทธิภาพและจะทำให้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ นอกจากนี้หน่วยฯ ยังได้จัดทำข้อตกลง (TOR) เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยในเรื่องการนำเทคโนโลยีไมโครเวฟมาใช้งานเพื่อให้ปาล์มน้ำมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะได้จัดทำ MOU ร่วมกันเพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน สวทช. ยังได้มีการหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยปาล์มน้ำมัน จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วย

สนใจข้อมูลด้านเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-2931, 08-4137-3988

E-mail:mnisoa@gmail.comประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP