ข่าวเด่น

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงที่ม.วลัยลักษณ์ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2558 “ลอยกระทง...เสริมส่งวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด” 25 พฤศจิกายน 2558 นี้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า อาศรมวัฒนธรรมฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558 “ลอยกระทง...เสริมส่งวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่มีมาช้านานนับเป็น 1,000 ปี ให้อยู่คู่กับประเพณีไทยต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกำหนดจัดขึ้นในพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ ลานเพลินตา บริเวณด้านหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-23.30 น. มีการประกวดเทพีนพมาศ การประกวด Miss หัวโปก การประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแสดงดนตรีวง WU Band และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษา และประชาชนด้วย

“ประเพณีการลอยกระทงเป็นประเพณีที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงการเคารพบูชาพระพุทธเจ้าโดยเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที และขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ได้กระทำล่วงเกินลงไป อีกทั้งเป็นการสะเดาะปลดเปลื้องความทุกข์ หม่นหมองต่าง ๆ ของตนให้ลอยไปในแม่น้ำพร้อมกับกระทง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว” รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ กล่าว

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP