ม.วลัยลักษณ์ร่วมแถลงข่าวกับ สกว. "ระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"