ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย เรื่อง 52 Shades of Grey: ... วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558