ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวา มหาราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ สทท.11 นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เทปบันทึกถวายพระพรจะออกอากาศในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-17.00 น. ทาง สทท.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP