ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น
บัดนี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
1. นางสาวธนิดา มะห์โมดี
2. นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์ (สำรองอันดับ 1)

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 เข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ภคมน จงรักษ์ โทร. 0 7567 2299


TOP