ข่าวเด่น

มวล.จัดปั่นจักรยาน หาทุนสนับสนุนโครงการ“zero waste”ที่เกาะลันตาน้อย


สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นช้าๆ พาทัวร์เกาะ” หาทุนช่วยสนับสนุนโครงการ “zero waste” ใน 4 โรงเรียน บนเกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ พร้อมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ กรมการปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “ปั่นช้าๆ พาทัวร์เกาะ” เพื่อจัดหาเงินทุนให้แก่โรงเรียนบ้านหลังสอด โรงเรียนบ้านคลองโตนด โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ และโรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนบนเกาะลันตาน้อย นำไปในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะลันตาน้อย “zero waste” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะลันตาน้อย โดยมีนักศึกษาและคนในชุมชนเข้าร่วมปั่นจักรยานประมาณ 80 คน ณ เกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก กล่าวว่า ปัจจุบันมีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งหลังจากสร้างสะพานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตาน้อยจำนวนมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็ตามมาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งจะมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย โดย ม.วลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เกาะลันตาน้อย สำคัญ 6 จุด คือ จุดชมวิวบ้านแหลม จุดชมวิวบ้านแหลมงู ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านไร่ ท่าเทียบเรือบ้านโล๊ะใหญ่ ศูนย์สินค้า OTOP (ผ้าบาติก) และ หาดหลังสอด

“สำนักวิชาการจัดการมีความคาดหวังในการยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะลันตาน้อย และอยากเห็นคนในชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมานักศึกษาในสำนักวิชาการจัดการได้จัดทำโครงการ Zero-waste จัดการขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากการเปิดสะพานดังกล่าว พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สร้างการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดสะพานดังกล่าว ให้แก่นักเรียนบนเกาะลันตาน้อย พร้อมทั้งต่อยอดโครงการ Zero-waste ลงไปในโรงเรียนเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างต่อเนื่อง” รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก กล่าว

ประมวลภาพ


TOP