ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายสุกรผสมสองสายพันธุ์ เพื่อเป็นแม่พันธุ์และเลี้ยงขุน