ข่าวทั่วไป

ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายสุกรผสมสองสายพันธุ์ เพื่อเป็นแม่พันธุ์และเลี้ยงขุน

ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายสุกรตามรายละเอียดดังนี้
1. สุกรขุน
1.1 โดยมีการจำหน่ายตามราคาท้องตลาด นน. 90 - 100 กก.
1.2 เงื่อนไขการจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

2. ลูกสุกรสองสายพันธุ์ เพศเมีย (พันธุ์ลาร์จไวท์+พันธุ์แลนด์เรซ)
2.1 จำหน่ายตัวละ 2,500 บาท นน.ไม่เกิน 15 กก. ถ้า นน.เกิน 15 กก. คิดตามราคาท้องตลาด
2.2 ได้รับวัคซีน Mycoplasma, Swine Fever Vaccine, Attenuated Deleted, Foot and Mouth Disase, PRRS, Cereovirus
2.3 ลูกค้าจะต้องจองคิวของลูกสุกร โดยการแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจอง (จะได้รับตามคิว)
2.4 ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปในคอกสุกรได้ แต่พนักงานจะนำลูกสุกรมาให้เลือก ก่อนตัดสินใจซื้อ และเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้
2.5 ลูกค้าจะได้รับใบบันทึกประวัติสุกรพันธุ์
2.6 เงื่อนไขการจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

3. ลูกสุกรสองสายพันธุ์ เพศผู้
3.1 จำหน่ายขั้นต่ำตัวละ 1,350 บาท ที่ นน.ไม่เกิน 15 กก. ซึ่งราคาขั้นต่ำอาจปรับขึ้นได้ตามราคาท้องตลาด ถ้า นน.เกิน 15 กก. คิดตามราคาท้องตลาด
3.2 ได้รับวัคซีน Mycoplasma, Swine Fever Vaccine, Attenuated Deleted, Foot and Mouth Disase, PRRS, Cereovirus
3.3 ลูกค้าจะต้องจองคิวของลูกสุกร โดยการแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจอง (จะได้รับตามคิว)
3.4 ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปในคอกสุกรได้ แต่พนักงานจะนำลูกสุกรมาให้เลือก ก่อนตัดสินใจซื้อ และเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้
3.5 เงื่อนไขการจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

4. แม่พันธุ์สุกรสองสายพันธุ์ เพศเมีย (พันธุ์ลาร์จไวท์+พันธุ์แลนด์เรซ)
4.1 จำหน่ายตัวละ 9,500 บาท นน.ไม่เกิน 90 กก. ถ้า นน.เกิน 90 กก. คิดตามราคาท้องตลาด
4.2 ได้รับวัคซีน Mycoplasma, Swine Fever Vaccine, Attenuated Deleted, Foot and Mouth Disase, PRRS, Cereovirus
4.3 ลูกค้าจะต้องจองคิวของแม่พันธุ์สุกร โดยการแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจอง (จะได้รับตามคิว ซึ่งจะผลิตตามคิวจองเท่านั้น)
4.4 เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้
4.5 ลูกค้าจะได้รับใบบันทึกประวัติสุกรพันธุ์
4.6 เงื่อนไขการจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

5. สุกรคัดทิ้ง (พ่อ/แม่) หรือมีปัญหา
5.1 จำหน่ายอย่างเร่งด่วน คิดราคาตามสภาพของสุกรแต่ละประเภท โดยอิงราคาท้องตลาดเป็นเกณฑ์
5.2 เงื่อนไขการจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

*** ลูกสุกรสองสายเพศเมีย เริ่มจำหน่ายได้รอบแรก ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2558***

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0 7567 2392 ,http://farm.wu.ac.th


TOP