ม.วลัยลักษณ์ ปัดฝุ่นเตาเผาขยะติดเชื้อ คาดต้นปี ’59 เดินเครื่องได้