ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รวมใจ น้อมเกล้าฯ เทิดไท้ 5 ธันวา มหาราช” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณโถงกลาง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมจัดกิจกรรม “ชวนปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานและนักศึกษา ตลอดจนชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม “ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำ


โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 200 คน ได้ร่วมชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้แทนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้นำนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง - พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง-พุ่มเงิน พร้อมอ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นผู้มาร่วมพิธีร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร

 ช่วงบ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ชวนปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานและนักศึกษา ตลอดจนชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม “ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ร่วมกันทั่วประเทศ โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปั่นนำขบวน พร้อมด้วยพนักงานและนักศึกษา โดยเริ่มต้นจากอาคารกิจกรรม เขตหอพักนักศึกษาไปตามเส้นทางต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นปั่นออกจากมหาวิทยาลัยมุ่งหน้าสู่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ซึ่งระหว่างทางได้มีนักศึกษาเดินแจกใบปลิวเพื่อเชิญชวนชาววลัยลักษณ์และประชาชนชาวท่าศาลาเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้ด้วย


กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวอำเภอท่าศาลาได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยใช้ชื่อกิจกรรม “วลัยลักษณ์และประชาชนท่าศาลาปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad ” เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยจะเปิดให้ผู้สนใจร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ณ ลานตราประจำมหาวิทยาลัย หน้าอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจะเคลื่อนขบวนไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมขบวนปั่นกับทางจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและคอยดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การขนส่งคนและจักรยาน พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเชิญทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “วลัยลักษณ์และประชาชนท่าศาลาปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad ” เพราะถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่พวกเราจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลในครั้งนี้ พร้อมกับร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ร่วมกับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วประเทศในช่วงบ่ายของวันที่ 11 ธันวาคม รวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558ประมวลภาพ


TOP