ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ