ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการรับสมัครด่วน นักเรียน นศ. เข้าร่วมอบรม Intel IOT-GPM GLOBE