ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการรับสมัครด่วน นักเรียน นศ. เข้าร่วมอบรม Intel IOT-GPM GLOBE

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Galileo/IoT workshop for smart farm and smart ocean monitoring ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางศูนย์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญครู นักเรียน และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วยท่านละ 1 เครื่อง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณศิริลักษณ์ ชุมเขียวที่เบอร์โทรศัพท์ 091 8250882 กรุณาส่งแบบตอบรับคืนทางอีเมล s.chumkiew@gmail.com ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

TOP